QBRICK RED UHD produktų komercinės garantijos sąlygos


SPECIALIST+ KOMERCINĖS GARANTIJOS QBRICK PRODUKCIJAI SĄLYGOS


2024 m. sausio 1 d.


Ši komercinė tiekėjo garantija taikoma visai QBRICK RED linijos produkcijai, pažymėtai specialiu garantiją bylojančiu lipduku, įskaitant PRO, PRIME ir ONE serijos prekes, įsigytas nuo 2024 m. sausio 1 d. iš tiekėjo UAB “RM TOOLS” jo specializuotose „SPECIALIST“ parduotuvėse Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje; elektroninės prekybos svetainėse www.rmtools.eu bei www.rmtools.lt arba Įgalioto prekybos atstovo mažmeninės/didmeninės prekybos vietose.

Ši garantija yra papildoma prie privalomos Pardavėjo ar jo Įgaliotojo atstovo suteikiamos garantijos. 

 

1. SĄVOKOS


„PIRKĖJAS“ – fizinis ar juridinis asmuo, tiesiai iš tiekėjo ar įgalioto prekybos atstovo įsigijęs QBRICK RED serijos produktą(-us), kurio(-ių) tiekėjas/importuotojas yra UAB “RM TOOLS”

„PARDAVĖJAS“ – uždaroji akcinė bendrovė „RM TOOLS“, įm. k. 300531445, registruota adresu Kalvarijų g. 143-16, LT-08352 Vilnius

„PIRKIMO DATA“ – QBRICK RED linijos produkto(-ų) įsigijimo iš įgaliotojo pardavėjo data, kaip apibrėžta toliau, nurodyta pirkimo kvite arba lygiaverčiame pirkimą įrodančiame dokumente.

„TERMINAS“ –  iki fizinio Pirkėjo gyvenimo pabaigos (arba kol juridinis asmuo yra registruotas).

„GARANTIJA“ – ši komercinė tiekėjo garantija.

„SPECIALIST+”– garantas .

„QBRICK RED“ –  tik visa UAB “RM TOOLS” tiekiama prekės ženklo QBRICK RED serijos produkcija, pažymėta specialiu garantijos lipduku (žr. Priedą nr. 1).

„ĮGALIOTASIS ATSTOVAS“ – įgaliotasis UAB “RM TOOLS” atstovas ar prekybos partneris, įskaitant mažmeninės ar didmeninės prekybos vietas, parduodantis Pardavėjo tiekiamą QBRICK RED produkciją.


2. GARANTIJOS SĄLYGOS


2.1 Garantijos objektas ir terminas


SPECIALIST+ suteikia garantiją QBRICK RED linijos daiktų saugojimo sistemoms, jų dalims, įrankių dėtuvėms ar dėžėms.


Ši garantija taikoma įvykdžius visus šiuos reikalavimus:

2.1.1. QBRICK RED produktas perkamas iš Pardavėjo jo prekybos vietose ar kanaluose; ar Įgaliotojo atstovo nuo 2024 m. sausio 1 d.;

2.1.2. Garantinio laikotarpio metu produktas buvo naudojamas tik pagal pirminę paskirtį, priklausomai nuo produkto specifikacijų, numatytų naudojimo instrukcijose.


Garantija galios visą nurodytą Terminą ir galioja tik pirmam Pirkėjui.


2.2 Šios garantijos turinys ir apribojimai


Tuo atveju, jei SPECIALIST+ pripažins QBRICK RED produkto defektą, dėl kurio pateikta teisėta pretenzija pagal šį dokumentą, SPECIALIST+ savo nuožiūra suteiks Pirkėjui vieną iš šių sprendimo būdų:

1.   QBRICK RED produkto taisymas nemokamai;

2.   Sugedusių/sulūžusių dalių pakeitimas nemokamai.

3. QBRICK RED produkto pakeitimas tokiu pačiu ar atitinkamu tokios pačios vertės, kokia buvo įsigytas pirminis produktas, pakeitimu.


Remonto ir keitimo darbai, jei jiems taikoma ši garantija, Pirkėjui bus atliekami be jokio papildomo mokesčio. Produkto pristatymo į Garantijos teikimo vietą išlaidas dengia Pirkėjas.


Garantija netaikoma:

1. Specifiniams komponentams, išskyrus originalioje komplektacijoje esančias produkto dalis;

2. Dalims ir medžiagoms kurių susidėvėjimas yra natūrali darbo pasekmė (natūraliai besidėvinčios detalės ir mazgai): ratai, guoliai, sriegiai, guminės tarpinės ir kt. neišvardintos besidėvinčios dalys.

3. Neoriginaliems QBRICK RED produktams ar priedams arba tiems, kurie buvo pirkti iš neįgalioto atstovo arba ne iš Pardavėjo, ir pirktiems ne LR teritorijoje;

5. Produktams, kuriuos modifikavo Pirkėjas arba trečiosios šalys;

6. Defektams, atsirandantiems dėl neįprasto naudojimo;

7. Defektams, atsiradusiems dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo QBRICK RED naudojimo;

8. Defektams, atsiradusiems dėl netinkamos arba nepakankamos priežiūros, pvz.: defektai, atsiradę dėl medžiagų korozijos, naudojant agresyvius valiklius ar nesuderinamus gaminius, dėl remonto/priežiūros, kurį atliko trečiosios šalys, išskyrus Pardavėją;

9. Defektams, atsiradusiems dėl nelaimingų atsitikimų ir kitų įvykių, nesusijusių su defektais, kuriems taikoma ši garantija;

10. Defektams, atsiradusiems dėl neatsargaus QBRICK RED transportavimo;

11. Defektams, kurie buvo matomi arba lengvai aptinkami QBRICK RED pirkimo metu;

12. Defektams, atsiradusiems dėl aplinkos, klimato ar kitų sąlygų.

13. Estetiniams pakitimams (įskaitant spalvą, paviršių pabraižymus ir kt. neišvardintus pakitimus), kuomet produkto funkcinės savybės nekinta.

14. Produktui(-ams) ar jų dalims, kurių Pirkėjas fiziškai nepristato į Garantijos teikimo vietą ir neperduoda Pardavėjui.


Ši garantija taikoma tik pirmam Pirkėjui. SPECIALIST+ pagal šią garantiją neatsako už bet kokio pobūdžio žalą, nes jos atsakomybė apsiriboja šioje garantijoje aiškiai nurodytomis teisių gynimo priemonėmis, nebent taikomi įstatymai numato kitaip. Visų pirma, neįtraukiami netiesioginiai, pasekminiai ar atsitiktiniai nuostoliai.


QBRICK RED remonto atveju:

1. Keičiamoms detalėms ar mazgams nauja garantija netaikoma;

2. Pakeistos QBRICK RED dalys tampa SPECIALIST+ nuosavybe.


2.3 Pretenzijos procedūra


Norint teisingai pateikti pretenziją pagal šią garantiją, būtina laikytis toliau aprašytos procedūros. Garantija bus taikoma, jeigu SPECIALIST+ pripažins defektą pagal šį dokumentą ir jame nurodytas sąlygas.

Norėdamas pateikti pretenziją dėl QBRICK RED produkto defekto, Pirkėjas, nesibaigus garantijos terminui, kreipiasi į Pardavėją užpildydamas pretenzijos kreipinį adresu https://www.rmtools.eu/lt/qbrick pateikdamas vaizdinius defekto įrodymus ir, esant pareikalavimui iš Pardavėjo, pristato tariamai defektuotą QBRICK RED produktą į garantijos teikimo vietą kartu su:

1. QBRICK RED pirkimo dokumentu (SF ar fiskaliniu kasos kvitu), kuriame nurodomas produkto tipas ir modelis, pirkimo data, pirkėjo informacija;

2. Defekto aprašymu ir nuotraukomis.2.4. Garantijos teikimo vietų adresaiVILNIUS

Centrinis biuras UAB „RM tools“, Kalvarijų g. 143-16, LT-08352 Vilnius

Specialist+ parduotuvė Verkių g. 42 (MEDŽIO CENTRAS), D korp., LT-09109 Vilnius


KAUNAS

Specialist+ parduotuvė Pramonės pr. 4D, LT-51326, Kaunas


KLAIPĖDA

Specialist+ parduotuvė Tilžės g. 60, LT-91109, Klaipėda


Produkto pristatymo į Garantijos teikimo vietą išlaidas dengia Pirkėjas.


2.5. Atsakymas į Pirkėjo pretenziją Pirkėjui pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Atveju, kuomet Garantija yra taikoma, Pardavėjas įsipareigoja atlikti remonto ar kitus 2.2. p. numatytus veiksmus ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos.


Defekto buvimą patikrins SPECIALIST+ atstovai; Todėl šios Garantijos atlikimas pagal šį dokumentą visada priklauso nuo SPECIALIST+ atstovo patikrinimo ir leidimo.


3. TAIKOMA TEISĖ


Šiai garantijai galioja LR įstatymai.

Bet koks ginčas, kylantis dėl šios Garantijos galiojimo, aiškinimo, vykdymo arba su ja susijęs, bus sprendžiamas pagal LR įstatymus.


SPECIALIST+ pasilieka teisę keisti šios Garantijos taikymo sąlygas be atskiro įspėjimo.Ši redakcija galioja nuo 2024-01-01 d.Priedas nr. 1. Specialaus garantijos lipduko pavyzdys.
QBRICK garantijos užklausos forma


Užpildykite šią formą ir atsakingi asmenys susisieks su Jumis dėl garantijos taikymo.


+370 XX XXXXX 
Trumpas problemos aprašymas (pvz. nulūžo rankena; iškrito sriegis ir t.t.) 
Nurodykite aplinkybes, padėsiančias mums geriau suprasti problemą ar jos kilmę bei tinkamai įvertinti remonto poreikį.
Pateikiamose nuotraukose turi būti aiškiai matoma problema, dėl kurios kreipiamasi.
Pateikite sąskaitą-faktūrą, kvito kopiją ar kitą QBRICK RED pirkimą patvirtinantį dokumentą.

                          Jūsų užklausa pateikta                          

Mūsų komanda susisieks su Jumis nurodytais kontaktais.
Prašome patikrinti šlamšto (angl. SPAM) aplanką.

Pateikdamas šią formą Jūs patvirtinate, jog esate susipažinęs su garantijos taikymo sąlygomis ir pateikiate tikslią bei teisingą informaciją.Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.