Nylon cable ties white 2,5x80mm,100pcs
Product Code: 81/3-2080B
0.56 € 0.56 EUR
Nylon cable ties Black 2,5x80mm, 100pcs
Product Code: 81/3-2080J
0.56 € 0.56 EUR
Nylon cable ties white 2,5x100mm,100 pcs
Product Code: 81/3-2102B
0.63 € 0.63 EUR
Nylon cable ties Black 2,5x100mm, 100pcs
Product Code: 81/3-2102J
0.63 € 0.63 EUR
Nylon cable ties white 2,5x150mm,100 pcs
Product Code: 81/3-2140B
1.09 € 1.09 EUR
Nylon cable ties Black 2,5x150mm, 100pcs
Product Code: 81/3-2140J
1.09 € 1.09 EUR
Nylon cable ties white 2,5x160mm,100 pcs
Product Code: 81/3-2160B
1.51 € 1.51 EUR
Nylon cable ties Black 2,5x160mm, 100pcs
Product Code: 81/3-2160J
1.51 € 1.51 EUR
Nylon cable ties white 2,5x200mm,100 pcs
Product Code: 81/3-2202B
1.44 € 1.44 EUR
Nylon cable ties Black 2,5x200mm, 100pcs
Product Code: 81/3-2202J
1.44 € 1.44 EUR
Nylon cable ties white 3,6x150mm,100 pcs
Product Code: 81/3-3140B
1.61 € 1.61 EUR
Nylon cable ties Black 3,6x150mm, 100pcs
Product Code: 81/3-3140J
1.61 € 1.61 EUR
Nylon cable ties white 3,6x200mm,100 pcs
Product Code: 81/3-3202B
2.04 € 2.04 EUR
Nylon cable ties Black 3,6x200mm, 100pcs
Product Code: 81/3-3202J
2.04 € 2.04 EUR
Nylon cable ties white 3,6x300mm,100 pcs
Product Code: 81/3-3302B
3.99 € 3.99 EUR
Nylon cable ties Black 3,6x300mm, 100pcs
Product Code: 81/3-3302J
3.99 € 3.99 EUR
Nylon cable ties white 4,6x160mm,100 pcs
Product Code: 81/3-4160B
1.93 € 1.93 EUR
Nylon cable ties Black 4,6x160mm, 100pcs
Product Code: 81/3-4160J
1.93 € 1.93 EUR